Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης: Χωρίς τη δυνατότητα on-line αλλαγών μετά την οριστικοποίηση

Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης: Χωρίς τη δυνατότητα on-line αλλαγών μετά την οριστικοποίηση

Προσοχή στην on-line υποβολή των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης. Δεν επιτρέπονται αλλαγές μετά την οριστικοποίησή της.

Όσοι υποβάλλουν μέσω της on-line εφαρμογής την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, για οποιαδήποτε μεταβολή ή διόρθωση των υποβληθέντων στοιχείων μετά την οριστικοποίησή της, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί θα πρέπει να απευθύνονται στους πιστοποιημένους φορείς Β’ – φορείς αποσφαλμάτωσης που υπάρχουν στην περιοχή που βρίσκεται η έδρα εκμετάλλευσής τους.

Άγνωστο παραμένει το κόστος που θα ζητούν οι πιστοποιημένοι φορείς.