Χρηματοδότηση Δήμων για απόκτηση καφέ κάδων

Χρηματοδότηση Δήμων για απόκτηση καφέ κάδων

Να υποβάλουν άμεσα προτάσεις για τη χρηματοδότηση των Δήμων τους αναφορικά με την απόκτηση εξοπλισμού και δικτύου για τα βιοαπόβλητα, ζητά με επιστολή του ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Αποβλήτων από τους Δημάρχους των Περιφερειών Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου.

Στόχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι η άμεση αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης στη χώρα μας, μέσω της συλλογής βιοαποβλήτων και δη των υπολειμμάτων τροφών που τοποθετούνται σε καφέ κάδους.

Για την εξάπλωση των καφέ κάδων έχουν δεσμευθεί κονδύλια του ΕΣΠΑ της τάξης των 80 εκατ. ευρώ, τα οποία πρέπει να απορροφηθούν και να συμβασιοποιηθούν το ταχύτερο δυνατόν προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί στο αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.

Η χρηματοδότηση διαχείρισης βιοαποβλήτων υλοποιείται στο πλαίσιο του σχετικού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)».

Χρηματοδοτούνται – κατά περίπτωση – μια σειρά από δράσεις όπως:

  • η προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού για την οργάνωση και λειτουργία ολοκληρωμένης κομποστοποίησης βιοαποβλήτων οικιακής προέλευσης (π.χ. οχήματα συλλογής, κλαδοτεμαχιστές, κάδοι κ.α.),
  • η δημιουργία Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ),
  • η απόκτηση γης για την εγκατάσταση των ανωτέρω –  εφόσον απαιτείται – όπως και
  • οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.