Χρηματοδότηση της Ε.Ε. για την καταπολέμηση των ασθενειών των ζώων

Χρηματοδότηση της Ε.Ε. για την καταπολέμηση των ασθενειών των ζώων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να χρηματοδοτήσει 139 κτηνιατρικά προγράμματα για την καταπολέμηση των ασθενειών των ζώων δεσμεύοντας περίπου 180 εκατομμύρια ευρώ για το 2015.

Στόχος είναι η εξάλειψη των ασθενειών των ζώων και η ενίσχυση της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και της υγείας των ζώων.

Συνολικά, 139 προγράμματα έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση από την ΕΕ, μεταξύ των οποίων βασικότερα είναι τα εξής:

  • Φυματίωση των βοοειδών
  • Μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες
  • Πανώλη των χοίρων
  • Λύσσα (25 εκατομμύρια)
  • Σαλμονέλα
  • Βρουκέλλωση των βοοειδών
  • Κλασική πανώλη των χοίρων
  • Γρίπη των πτηνών

Μεγάλη αύξηση στα κονδύλια προβλέπεται για τον καταρροϊκό πυρετό στα αιγοπρόβατα εξαιτίας της επανεμφάνισης της νόσου το 2014 στα νότιο-ανατολικά της ΕΕ.

Η ΕΕ συγχρηματοδοτεί το 50%-100% των προγραμμάτων διαχείρισης των δαπανών στον τομέα της ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το νέο κανονισμό 652/2014, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των ασθενειών ή την κατάσταση του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Η εν λόγω χρηματοδότηση έχει συμβάλει στη συνεχή μείωση του αριθμού των ασθενειών, όπως η σαλμονέλα (η δεύτερη πιο συχνά αναφερόμενη ζωονόσος που προσβάλει τον άνθρωπο) και οι μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες.