Χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων στον κλάδο της μελισσοκομίας

Χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων στον κλάδο της μελισσοκομίας

Ερευνητικά προγράμματα στον κλάδο της μελισσοκομίας και τη σηροτροφίας θα χρηματοδοτήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν από επτά Πανεπιστήμια και Επιστημονικά Ινστιτούτα και συγκεκριμένα:

 • το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
 • το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
 • το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
 • τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ,
 • το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
 • το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (Τμήμα Γεωπονίας) και
 • το Ινστιτούτο Βασικής Βιοιατρικής Έρευνας, Ερευνητικό Κέντρο Ιατρικών Επιστημών, «Αλέξανδρος Φλέμινγκ».

Το μέγιστο ύψος της επιχορήγησης για το έτος 2021 ανέρχεται σε 128.821€ και για το έτος 2022 σε 123.973€., ενώ οι επιχορηγούμενες ερευνητικές αφορούν κυρίως σε:

 • «Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας νέων – εναλλακτικών μεθόδων πρόληψης – αντιμετώπισης ασθενειών, εχθρών και ιώσεων»,
 • «Χρήση καινοτομιών σε όλες τις φάσεις της πρωτογενούς παραγωγής, τυποποίησης, ταυτοποίησης και εμπορίας μελιού και των άλλων μελισσοκομικών προϊόντων»,
 • «Μελέτη των προδιαγραφών για την χωροταξική κατανομή και την τοποθέτηση μελισσιών, σε συσχέτιση με την επίδρασή τους στο περιβάλλον και στην γεωργική παραγωγή»,
 • «Καταγραφή, χαρτογράφηση αξιολόγηση και διαχείριση της μελισσοκομικής χλωρίδας περιοχών της Χώρας»,
 • «Διάσωση, βελτίωση και διατήρηση γενετικού υλικού ελληνικών πληθυσμών μελισσών».