Χρηματοδότηση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών – Επανεξέταση θεσμικού καθεστώτος

Χρηματοδότηση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών – Επανεξέταση θεσμικού καθεστώτος

Τα αναγκαία μέτρα που απαιτούνται για τη συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του δημόσιου μηχανισμού Περιβαλλοντικής Προστασίας ήταν το αντικείμενο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Αυγούστου, με τους εκπροσώπους των εργαζομένων στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

Στη συνάντηση διαπιστώθηκε ο κίνδυνος κατάρρευσης του συνόλου του Δημόσιου μηχανισμού Περιβαλλοντικής Προστασίας που υλοποιείται από τους Φορείς Διαχείρισης, καθώς η χρηματοδότησή τους είναι επισφαλής με συστατικό στοιχείο την έλλειψη μόνιμης ρύθμισης του θέματος.

Εκ μέρους του υπουργείου υπήρξε η κατηγορηματική δέσμευση για τη διασφάλιση της εργασίας όσων ήδη υπηρετούν στους φορείς και οι εκπρόσωποι του ΥΠΑΠΕΝ δεσμεύθηκαν για:

  • την ενσωμάτωση στον, υπό σύνταξη, Κρατικό Προϋπολογισμό των αναγκών των Φορέων Διαχείρισης.
  • την επανεξέταση του θεσμικού καθεστώτος των Φορέων Διαχείρισης.
  • την αναβάθμισή τους λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα του Εθνικού Διαλόγου για την ουσιαστική άσκηση μιας Δημόσιας Περιβαλλοντικής Πολιτικής.