100% χρηματοδότηση για 2 χρόνια σε – άνεργους ή μη – πτυχιούχους

100% χρηματοδότηση για 2 χρόνια σε – άνεργους ή μη – πτυχιούχους

Σημαντική οικονομική στήριξη σε άνεργους ή μη, πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για τη δημιουργία και λειτουργία νέου ή υφιστάμενου επαγγελματικού χώρου!

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε τα βασικά σημεία και τι πρέπει να προσέξετε για να ενταχθείτε στο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ: Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ποσό ενίσχυσης (1 δικαιούχος):

από 5.000€ έως 25.000€

Σε περιπτώσεις συνεργασιών:

2 συμμετέχοντες: η ενίσχυση μπορεί να ανέλθει έως 40.000 €,

3 ή περισσότεροι δικαιούχοι: η ενίσχυση μπορεί να ανέλθει έως 50.000 €.

Ποσοστό ενίσχυσης επιχειρηματικού σχεδίου:

100%

Διάρκεια υλοποίησης επιχειρηματικού σχεδίου:

έως και 2 χρόνια

Δικαιούχοι

  • Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Προϋπόθεση να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
  • Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα –  και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος. Προϋπόθεση κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης (11/2) να δραστηριοποιούνται ήδη επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.

ημερολογιο

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων μέχρι:

10/ 05/ 2016

Σημεία που πρέπει να προσέξετε:

Επαγγελματικός χώρος: Πρέπει να  αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, να διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και να ΜΗΝ χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα).

Επιλέξιμες δαπάνες: Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και αφορούν αποκλειστικά την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Δηλαδή: Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 08.03.2016.

Εισοδηματικά κριτήρια: Το ατομικό εισόδημα του ενδιαφερόμενου κατά το έτος 2015 να ΜΗΝ είναι περισσότερο από 20.000 ευρώ.
Ενώ σε περίπτωση οικογένειας, το οικογενειακό εισόδημα κατά το έτος 2015 να ΜΗΝ είναι περισσότερο από 35.000 ευρώ

Συμμετοχή σε παλιότερα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα: Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.

Επιχειρηματικό σχέδιο: Το επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένο και να αποδεικνύει με λεπτομερή στοιχεία τη βιωσιμότητα της νέας ή υφιστάμενης επιχείρησης.

Σημειώνεται ότι για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ΔΕΝ απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου και δικαιολογητικών. Οι προτάσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

γραφειο

Ποιες δαπάνες χρηματοδοτούνται και σε τι ποσοστό στον προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου:

Λειτουργικά έξοδα (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, κα.)

Ποσοστό: 60%

Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κα.)

Ποσοστό: 20%

Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις

Ποσοστό: 10%

Προμήθεια αναλωσίμων

Ποσοστό: 15%

Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων)

Ποσοστό: 30%

Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις

έως 12.000 €

Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού

Ποσοστό: 20%

ellinikigeorgiaΗ ομάδα των επιστημόνων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ είμαστε δίπλα στους άνεργους συναδέλφους μας που θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και σε αυτούς που τη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε θέλουν να στηρίξουν την ήδη υπάρχουσα επιχείρησή τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ: 2112158960 – 6977890474 ή μέσω e-mail: info@ellinikigeorgia.gr