Χρηματοδότηση προγραμμάτων μέσω LEADER στα Δωδεκάνησα

Χρηματοδότηση προγραμμάτων μέσω LEADER στα Δωδεκάνησα

Η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου – ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. – ως Ομάδα Τοπικής Δράσης του τοπικού προγράμματος LEADER του Π.Α.Α. 2007 – 2013, δημοσιοποίησε την 3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την οποία καλούνται οι υποψήφιοι επενδυτές να υποβάλλουν τις προτάσεις τους μέχρι την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2015.

Στην περιοχή εφαρμογής του προγράμματος (ανάλογα με την δράση) περιλαμβάνονται: στο νησί της Ρόδου οι Δημοτικές Ενότητες: Αρχαγγέλου, Αφάντου, Καλλιθέας, Λινδίων, Πεταλούδων. Στο νησί της Κω οι Δημοτικές Ενότητες: Δικαίου και Ηρακλειδών και οι Δήμοι: Λέρου, Λειψών, Πάτμου και Αγαθονησίου.

Δικαιούχοι του προγράμματος και ανάλογα με τις δράσεις, είναι: Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, ΟΤΑ, Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ και Ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Οι δράσεις αφορούν ενδεικτικά την ενίσχυση σε: ειδικές μορφές τουρισμού, μικρές βιοτεχνίες, μεταποίηση φυτικής και ζωικής παραγωγής, μικρά έργα δημόσιου χαρακτήρα στους τομείς του περιβάλλοντος και πολιτισμού.

Περισσότερες πληροφορίες στο 2241075323 (εσωτ. 14, 24).