Χρηματοδότηση του Μπενακείου Ινστιτούτου για τον έλεγχο των επιβλαβών οργανισμών

Χρηματοδότηση του Μπενακείου Ινστιτούτου για τον έλεγχο των επιβλαβών οργανισμών

Χρηματοδότηση συνολικού ποσού 805.000 ευρώ θα λάβει το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο για τη σύνταξη μεθοδολογιών επισκοπήσεων για επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι να διαπιστώνεται η παρουσία και να οριοθετείται η διασπορά ενός επιβλαβούς οργανισμού στην επικράτεια της χώρας και να καθορίζονται τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού του ανά περιοχή εμφάνισής του, κυρίως για την αναγνώριση της χώρας ως προστατευόμενης ζώνης, απαλλαγμένης από ορισμένους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας.