Χρηματοδότηση ύψους 2,7 εκατ. € στα Κέντρα Μελισσοκομίας

Χρηματοδότηση ύψους 2,7 εκατ. € στα Κέντρα Μελισσοκομίας

Χρηματοδότηση ύψους 2,7 εκατ € θα λάβουν τα Κέντρα Μελισσοκομίας της χώρας μέσω του Εθνικού Μελισσοκομικού Προγράμματος 2020 – 2022 και συγκεκριμένα της δράσης 1.1 «Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας».

Τα Κέντρα Μελισσοκομίας είναι υπεύθυνα για την τεχνική στήριξη, ενημέρωση και εκπαίδευση των μελισσοκόμων και την αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος.

Δικαιούχοι για την υλοποίηση της δράσης 1.1 είναι αγροτικοί – μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί, αγροτικές εταιρικές συμπράξεις που έχουν και μέλη μελισσοκόμους και οργανώσεις εκπροσώπησης του μελισσοκομικού τομέα (μελισσοκομικοί σύλλογοι).

Δείτε ποιες δράσεις περιλαμβάνει το Μελισσοκομικό Πρόγραμμα στη σχετική Απόφαση εδώ.