Χρήση παράνομων φυτοφαρμάκων στην καλλιέργεια σιταριού

Κατά καιρούς η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής έχει γίνει δέκτης καταγγελιών για χρήση μη εγκεκριμένων ζιζανιοκτόνων στην καλλιέργεια του σιταριού τα οποία κυρίως εισάγονται από την Τουρκία ή Βουλγαρία.

Καθώς πλησιάζει η περίοδος ζιζανιοκτονίας του σιταριού, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Χαλκιδικής ενημερώνει τους παραγωγούς ότι τα νόμιμα φυτοφάρμακα έχουν ετικέτα στην Ελληνική γλώσσα και αριθμό έγκρισης κυκλοφορίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και διακινούνται από νόμιμα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, τα οποία διαθέτουν υπεύθυνο επιστήμονα.

Η χρήση απαγορευμένων φυτοφαρμάκων είτε αυτά παρανόμως παρασκευάζονται στη χώρα μας είτε εισάγονται από γειτονικές χώρες συνιστά λαθρεμπόριο και φοροδιαφυγή.

Η σύνθεση τους δεν ελέγχεται και δεν είναι εγγυημένη. Συνεπώς μπορεί να μην περιέχουν τη δραστική ουσία στην κατάλληλη συγκέντρωση (νοθευμένα) ή να μην έχουν τις κατάλληλες πρόσθετες ουσίες που προάγουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του κάθε φυτοφαρμάκου ή να περιέχουν επιβλαβείς για την υγεία προσμίξεις λόγω του μη ποιοτικού τρόπου παρασκευής τους.

Τα παράνομα φυτοφάρμακα συνήθως δεν φέρουν ετικέτα στην Ελληνική γλώσσα και είτε βρίσκονται σε λευκά δοχεία χωρίς καμία ένδειξη είτε με ξενόγλωσση ετικέτα (συνήθως στη Βουλγαρική ή Τουρκική γλώσσα). Και στις δύο περιπτώσεις ο παραγωγός χρήστης των παράνομων φυτοφαρμάκων δεν γνωρίζει και δεν μπορεί να πληροφορηθεί για τις οδηγίες χρήσης, για τις προφυλάξεις, για το αντίδοτο σε περίπτωση ατυχήματος, κλπ.

Επιπλέον εάν το φυτοφάρμακο περιέχει δραστική ουσία που έχει απαγορευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προστίθεται και ο κίνδυνος της απόρριψης φορτίων εξαχθέντων προϊόντων, λόγω ανεύρεσης υπολειμμάτων και η προκαλούμενη δυσφήμιση των Ελληνικών προϊόντων.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), όποιος εισάγει, παρασκευάζει προς εμπορία, εμπορεύεται, κατέχει, διαθέτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, έστω και δωρεάν, ανταλλάσσει, μεταφέρει, χρησιμοποιεί ή διαφημίζει μέσα στη χώρα φυτοπροστατευτικό προϊόν, για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί άδεια διάθεσης στην αγορά ή η άδεια διάθεσης στην αγορά τού έχει ανακληθεί ή δεν έχει χορηγηθεί άδεια παράλληλου εμπορίου ή δεν έχει χορηγηθεί άδεια πειραματισμού, τιμωρείται με πρόστιμο από χίλια (1.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ., ενώ σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 του ίδιου νόμου προβλέπονται και ποινικές κυρώσεις.

Στα πλαίσια αυτά, η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής θα εντείνει τους ελέγχους στη χρήση των ζιζανιοκτόνων στα σιτηρά. Όπως και στο παρελθόν, στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις θα επιβάλλονται πρόστιμα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και οι υποθέσεις θα οδηγούνται στη συνέχεια στον εισαγγελέα.

Χριστολιάκου Μελπομένη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Χαλκιδικής