Χρήση της προαιρετικής ένδειξης «Ελληνική Εκτροφή άνω των 5 μηνών»

Χρήση της προαιρετικής ένδειξης «Ελληνική Εκτροφή άνω των 5 μηνών»

Επιμέλεια: Σπήλιος Καταφυγιώτης, Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, MSc

Οι επιχειρηματίες ή οι οργανώσεις παραγωγών μπορούν να κάνουν χρήση της προαιρετικής ένδειξης «Ελληνική Εκτροφή άνω των 5 μηνών» στο βόειο και μοσχαρίσιο κρέας το οποίο προέρχεται από βοοειδή τα οποία γεννήθηκαν εκτός Ελλάδας, όμως έχουν εκτραφεί σε ελληνικό έδαφος για διάστημα τουλάχιστον 5 μηνών και σφάζονται στην Ελλάδα.

Ειδικότερα για το μοσχαρίσιο κρέας, τα βοοειδή πρέπει να εισάγονται σε ηλικία μικρότερη/ίση των 7 μηνών και για το βόειο κρέας σε ηλικία έως 14 μηνών.

Διαδικασία

Οι επιχειρηματίες ή οι οργανώσεις εμπορίας βοείου κρέατος που επιθυμούν να συμπεριλάβουν στις ετικέτες σήμανσης την προαιρετική ένδειξη «Ελληνική εκτροφή άνω των 5 μηνών», ενημερώνουν εγγράφως τη Δ/νση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων.

Στη συνέχεια δηλώνουν στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας που έχει έδρα η εκμετάλλευση τους, τα βοοειδή της εκμετάλλευσης τους (κωδικοί ζώων) για τα οποία θα κάνουν χρήση της προαιρετικής ένδειξης προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η προαιρετική ένδειξη «Ελληνική Εκτροφή άνω των 5 μηνών» αναγράφεται στις επιπλέον ενδείξεις της ετικέτας  με την ίδια γραμματοσειρά, το ίδιο μέγεθος και χρώμα χαρακτήρων που αναγράφεται και η χώρα γέννησης του ζώου. Στο σημείο λιανικής πώλησης ή σε περίπτωση των συσκευασμένων κρεάτων επί της συσκευασίας εμφανίζεται μαζί με τις προβλεπόμενες υποχρεωτικές ενδείξεις. Σε ότι αφορά τις ενδείξεις των ζυγιστικών μηχανών, η εν λόγω προαιρετική ένδειξη αναφέρεται σε συνδυασμό με την προέλευση− καταγραφή του κρέατος.

Υποδείγματα ετικετών:

Υπόδειγμα

Υπόδειγμα Μοσχαρίσιου