Πότε θα πληρωθούν οι αγροτικές ενισχύσεις

Πότε θα πληρωθούν οι αγροτικές ενισχύσεις

Μάρτιος:

  • Την Τρίτη 17 Μαρτίου πιστώθηκε στους λογαριασμούς 46.857 δικαιούχων βαμβακοπαραγωγών το ποσό των 177.361.223 ευρώ για την ειδική ενίσχυσης βάμβακος, όπως επίσης πιστώθηκε και η ενιαία ενίσχυση σε 23.582 δικαιούχους, συνολικού ποσού 16.797.023 ευρώ.
  • Μέχρι το τέλος Μαρτίου θα γίνουν οι πληρωμές εκκρεμοτήτων άμεσων ενισχύσεων ετών 2010 και 2011, καθώς και οι πληρωμές για τα προγράμματα της σηροτροφίας και μελισσοκομίας.

Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου θα πραγματοποιηθούν:

  • η επόμενη πληρωμή της ενιαίας ενίσχυσης έτους 2014,
  • οι πληρωμές της συνδεδεμένης ενίσχυσης ελαιολάδου, σκληρού σίτου και βόειου κρέατος για τις ορεινές-μειονεκτικές περιοχές (άρθρο 68)
  • η πληρωμή των εκκρεμοτήτων της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος 2014.
  • η πληρωμή των ποσών για τα καθεστώτα ενίσχυσης στα Μικρά Νησιά Αιγαίου δηλαδή για παραδοσιακούς ελαιώνες, δαμάσκηνα Σκοπέλου, φασόλια και βρώσιμο λαθούρι, γεώμηλα, τοματάκι Σαντορίνης, αγκινάρα Τήνου και εσπεριδοειδή.

Μέχρι τέλος Μαΐου θα πληρωθούν:

  • οι εκκρεμότητες των άμεσων ενισχύσεων 2012.
  • η εκκαθάριση για το μέτρο της εξισωτικής αποζημίωσης, έτος αιτήσεων 2014, ενώ οι συμπληρωματικές πληρωμές προηγούμενων ετών θα πραγματοποιηθούν στις αρχές Μαΐου, υπό την προϋπόθεση διάθεσης των απαιτούμενων πιστώσεων.

Τέλος, όσον αφορά στο μέτρο των αγροπεριβαλλοντικών ενισχύσεων, βρίσκεται σε εξέλιξη η ολοκλήρωση της ανάπτυξης του πληροφοριακού συστήματος για τον υπολογισμό πληρωμής για το σύνολο των δράσεων το οποίο εν συνεχεία θα ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες ως προς την ορθότητα υλοποίησης. Μετά την επιβεβαίωση της ορθότητας του υπολογισμού πληρωμής θα είναι δυνατή η διαδικασία δημιουργίας και αποστολής φακέλων πληρωμής από τις ΔΑΟΚ (συμπληρωματικές πληρωμές για τη δράση μείωσης νιτρορύπανσης και τη δράση της βιολογικής γεωργίας έτους 2012, πληρωμές για τις λοιπές δράσεις του πρώτου έτους εφαρμογής). Οι προαναφερόμενες πληρωμές αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του Απριλίου τρέχοντος έτους και θα ακολουθήσουν οι πληρωμές για τα επόμενα έτη εφαρμογής.

Διαβάστε επίσης:

Ε.Ε: Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για άμεσες ενισχύσεις

Η αξία των νέων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και η ελάχιστη έκταση που απαιτείται