Το χρονοδιάγραμμα πληρωμών για τους κτηνοτρόφους

Το χρονοδιάγραμμα πληρωμών για τους κτηνοτρόφους

Το χρονοδιάγραμμα πληρωμών για κτηνοτρόφους – βοοτρόφους και τις λύσεις που αναζητά η κυβέρνηση για το πρόβλημα των βοσκοτόπων παρουσίασε ο υφυπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Παναγιώτης Σγουρίδης στην διοίκηση της Ελληνικής Κόκκινης Φυλής Βοοειδών:

  • Οι άμεσες ενισχύσεις για βόια και αιγοπρόβατα (άρθρο 68) μέχρι 20 Απριλίου.
  • Για τα ζώα Κόκκινης φυλής Βιολογική καλλιέργεια 5ετίας η α’ δόση (7 εκατ.) για το έτος 2012 μέχρι τέλη Μαΐου, η β’ δόση (7 εκατ.) πάλι για το 2012 μέχρι τέλη Ιουνίου, άλλα 7 εκατομ. για το 2013 μέχρι τέλη Ιουλίου και 7 εκατομ. για το 2014 Σεπτέμβριο και Οκτώβριο (2 φάσεις πληρωμών).
  • Σχετικά με τις αυτόχθονες Φυλές 5ετίας θα δοθεί στους δικαιούχους 1 εκατ. για το 2013 τον Ιούνιο, 1 εκατ. για το 2014 τον Ιούλιο και 1 εκατ. για το 2014 τον Σεπτέμβριο.
  • Όσον αφορά στη Νιτρορύπανση τα προγράμματα της 5ετίας θα πληρωθούν μέχρι τα μέσα Ιουλίου για το έτος 2014, περί τα τέλη Αυγούστου, πάλι για το ’14 (2 εκατ.), τον Μάιο για το 2013 (12 εκατ), τον Ιούνιο (3 εκατομμύρια) για το 2013, ενώ μέχρι μέσα Απριλίου η εκκαθάριση για το 2012.
  • Τέλος η βιολογική θα πληρωθεί ως εξής: Για το 2012 2 δόσεις (μέσα Απριλίου και τέλη του μήνα) με 5 εκατ., για το 2013 τέλη Μαΐου και μέσα Ιουλίου, και για το ΄14 2 δόσεις, μέσα Αυγούστου η πρώτη με 35 εκατ. και τέλος του μήνα η δεύτερη με 10 εκατ.

Βέβαια όπως διευκρίνισε ο κ. Σγουρίδης στο παραπάνω χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να υπολογίζουμε 15-20 μέρες που απαιτεί η διαδικασία αποστολής της δισκέτας με τα ονόματα των δικαιούχων από το υπουργείο στην Τράπεζα Πειραιώς και εν συνεχεία η έγκριση των πληρωμών από την Ε.Ε. για να κατατεθούν τα χρήματα στους λογαριασμούς των παραγωγών.

Βοσκότοποι

Σχετικά με το πρόβλημα των βοσκότοπων ο υφυπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Παναγιώτης Σγουρίδης χαρακτήρισε «λάθος την πολιτική επιλογής σύνδεσης της γης με το ζώο, για την κατανομή των βοσκοτόπων», τονίζοντας ότι «η ενίσχυση έγινε δυστυχώς εκτατικά και όχι με βάση τις επιδοτήσεις που θα δικαιούνταν ο κάθε κτηνοτρόφος. Η κατανομή είναι ανισοβαρής από την Ε.Ε. καθώς από 24 εκατομμύρια εκτάρια έμειναν τα 14 ως βοσκότοποι. Από φέτος και έπειτα οι βοσκότοποι θα καλυφθούν με ορθολογικό τρόπο, αφού θα εκτιμηθούν βάσει ζώων και μόνο».

Τέλος, διευκρινίστηκε ότι θα υπάρξει τροπολογία, η οποία θα δίνει το δικαίωμα στον κτηνοτρόφο, που βρίσκεται στα όρια της συνταξιοδότησης του να διατηρήσει την κτηνοτροφική του μονάδα-στάβλο που βρίσκεται σε κατοικήσιμη περιοχή. Εξάλλου υπάρχει σήμερα νόμος που ισχύει εδώ και χρόνια και χαρακτηρίζει ένα χωριό κτηνοτροφικό ή πάρκο, όπου η απόσταση δεν είναι απαραίτητη.