ψεκασμος-φυτοφαρμακα

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων: Πάνω από τα ανώτατα όρια το 5,9% των δειγμάτων στην Ελλάδα

“Καθαρά” από υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών ή έστω εντός των ορίων που έχουν καθοριστεί από τη νομοθεσία εξακολουθούν να είναι τα τρόφιμα που καταναλώνουμε σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεση της ΕFSA για το έτος 2017.

Ωστόσο, μεταξύ των χωρών που πραγματοποιήθηκαν δειγματοληπτικοί έλεγχοι τα υψηλότερα ποσοστά υπέρβασης των Ανώτατων Ορίων Καταλοίπων αναφέρθηκαν για προϊόντα από την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Γαλλία (περισσότερο από 4% των δειγμάτων)

Δείγματα ελέγχου ελήφθησαν από τα παρακάτω προϊόντα διατροφής: πορτοκάλια, αχλάδια, ακτινίδια, κουνουπίδια, κρεμμύδια, καρότα, πατάτες, φασόλια (αποξηραμένα), σπόροι σίκαλης, κόκκοι αποφλοιωμένου ρυζιού, λίπος πουλερικών και πρόβειο λίπος.

Τα αποτελέσματα για το 95,9% των δειγμάτων που αναλύθηκαν (84.627) βρίσκονται εντός των νόμιμων ορίων. Από αυτά, το 54,1% περιείχαν υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών κάτω από το όριο ποσοστικοποίησης και το 41,8% περιείχαν ποσότητες φυτοπροστατευτικών ουσιών κάτω από Ανώτατα Όρια Καταλοίπων (MRLs).

Το ποσοστό υπέρβασης των Ανώτατων Ορίων Καταλοίπων ήταν αυξημένο σε σχέση με το 2016 (4,1% έναντι 3,8%).

Εγχώρια δειγματοληψία για Ελλάδα και Ισπανία

Οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά δειγματοληψίας εισαγόμενων προϊόντων από τρίτες χώρες ήταν η Βουλγαρία (95,4%), οι Κάτω Χώρες (63,7%), η Λιθουανία (49,1%) και η Σουηδία (46,8%).

Η Ελλάδα και η Ισπανία επικεντρώθηκαν κυρίως στην εγχώρια δειγματοληψία (πάνω από το 80% των δειγμάτων που αναλύθηκαν).

Το ποσοστό υπέρβασης των Ανώτατων Ορίων Καταλοίπων (MRLs) στα δείγματα από Τρίτες Χώρες ήταν υψηλότερο (7,6%) σε σύγκριση με αυτό στα δείγματα τροφίμων από χώρες της ΕΕ (2,6%).

Για τα τρόφιμα από χώρες του Ε.Ο.Χ. (Νορβηγία, Ισλανδία) υπέρβαση των ορίων διαπιστώθηκε στο 2,4% των δειγμάτων.

Όσον αφορά τη χώρα μας ελήφθησαν 2.623 δείγματα και όπως αναφέρθηκε παραπάνω αφορούσαν κυρίως εγχώρια δειγματοληψία (85,9%). Πάνω από τα επιτρεπτά Ανώτατα Όρια Καταλοίπων ανήλθε το 5,9% των δειγμάτων.

Βιολογικά προϊόντα και σύγκριση με συμβατικά

Aναφορικά με τα δείγματα από βιολογικά τρόφιμα, το 86,3% αυτών δεν περιείχαν υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών άνω του ορίου ποσοστικοποίησης, ενώ το 12,2% περιείχε κατάλοιπα εντός των νόμιμων ορίων.

Υπέρβαση των Ανώτατων Ορίων Καταλοίπων διαπιστώθηκε στο 1,5% των οργανικών δειγμάτων που αναλύθηκαν.

Σε σύγκριση με τα συμβατικά παραγόμενα τρόφιμα (μη βιολογικά), η υπέρβαση των MRL ήταν σημαντικά χαμηλότερα στα βιολογικά τρόφιμα. Το 2017, το ποσοστό υπέρβασης των Ανώτατων Ορίων ήταν 1,5% για τα βιολογικά τρόφιμα, ενώ 4,3% για τα συμβατικά τρόφιμα. Διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές, ιδίως για τα φρούτα, τους ξηρούς καρπούς, τα λαχανικά και τα δημητριακά.

Σύγκριση βιολογικών και συμβατικών τροφίμων

Προϊόντα ζωικής προέλευσης

Στα περισσότερα δείγματα από προϊόντα ζωικής προέλευσης που αναλύθηκαν (87.5%) δεν προσδιορίστηκε η ύπαρξη υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών άνω του ορίου ποσοτικοποίησης, ενώ το 12.5% αυτών βρέθηκαν να περιέχουν ένα ή περισσότερα παρασιτοκτόνα σε ποσοτικά προσδιορισμένες συγκεντρώσεις.

Υπέρβαση των Ανώτατων Ορίων Καταλοίπων εντοπίστηκε στο 1,1% των δειγμάτων.

Περισσότερα από ένα φυτοφάρμακα

Υπολείμματα πολλαπλών φυτοπροστατευτικών ουσιών αναφέρθηκαν στο 27,5% των δειγμάτων.

Η συχνότητα πολλαπλών υπολειμμάτων στα μη επεξεργασμένα προϊόντα (29%) ήταν υψηλότερη από ό, τι στα μεταποιημένα προϊόντα (12,0%).

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα ανά χώρα και ανά προϊόν εδώ.

Δείτε ολόκληρη την έκθεση εδώ.