αντιχαλαζικα

Υπομέτρο 5.1: 516 επενδυτικές προτάσεις για την προστασία των καλλιεργειών – Η κατανομή ανά περιφέρεια

Ολοκληρώθηκε την Τρίτη 9 Οκτωβρίου η υποβολή των αιτήσεων στήριξης για ένταξη στο Υπομέτρο 5.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στην άμβλυνση των επιπτώσεων των πιθανών φυσικών καταστροφών, των αντίξοων κλιματικών συνθηκών και των καταστροφικών συμβάντων» του Μέτρου 5 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2004-2020.

Η υλοποίηση του εν λόγω μέτρου του ΠΑΑ έχει εκχωρηθεί από το ΥΠΑΑΤ στον ΕΛ.Γ.Α.

Υποβλήθηκαν 516 επενδυτικές προτάσεις, εκ των οποίων οι 507 αφορούν φυσικά πρόσωπα. Η συνολική δημόσια επιχορήγηση ανέρχεται περίπου σε 9,2 εκατ. €.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης, σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ, θα ξεκινήσει άμεσα, με την παραλαβή των φυσικών φακέλων των ενδιαφερομένων, προκειμένου να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν.

Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των φυσικών φακέλων είναι στις 24 Οκτωβρίου 2018. Επίσης σχεδιάζεται η έκδοση νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εντός του 2019.

Η ποσοστιαία κατανομή των τελικών αιτήσεων στήριξης ανά περιφέρεια, εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: