γεωργια

Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών | Ταμείο Ανάκαμψης: Νέα ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων

Μετατίθεται η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στο υποέργο Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η νέα ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων είναι η 20η Οκτωβρίου 2022 ώρα 12:00 μμ.