αυξηση

Αύξηση πάνω από 25% στο κόστος παραγωγής

Αύξηση που ξεπέρασε το 25% σε σχέση με πέρυσι καταγράφουν οι τιμές που καταβάλλουν οι παραγωγοί για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών για τις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών σημείωσε αύξηση 25,4%, τον μήνα Απρίλιο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη
του Απριλίου 2021, αύξηση η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 28,9% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων (ενέργεια, λιπαντικά).

Στη Γερμανία, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι τιμές παραγωγού αγροτικών προϊόντων αυξήθηκαν τον Απρίλιο κατά 40%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση που καταγράφεται από το 1961. 

Όσον αφορά τον Γενικό Δείκτη Τιμών Εκροών (τιμές παραγωγού) στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Απριλίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2021, παρουσίασε αύξηση 20,3%. Η αύξηση οφείλεται στην αύξηση κατά 23,5% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας φρούτα. 

Εξέλιξη Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (2015=100,0)