τρακτερ-οργωμα

Αύξηση του κόστους παραγωγής σε γεωργία-κτηνοτροφία

Αύξηση στις τιμές των αναλώσιμων μέσων, αγαθών και υπηρεσιών που καταβάλλουν οι παραγωγοί, δείχνουν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Συγκεκριμένα, ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Νοέμβριος 2017 – Οκτώβριος 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Νοέμβριος 2016 – Οκτώβριος 2017 σημείωσε αύξηση κατά 2,3%.

Αντίθετα ο μέσος σταθμικός δείκτης εκροών για την ίδια περίοδο παρουσίασε αύξηση μόλις 0,4%. Ο Δείκτης Τιμών Εκροών αφορά τη μέτρηση της σχετικής μεταβολής των τιμών που απολαμβάνουν οι παραγωγοί κατά την πώληση των γεωργικών προϊόντων τους.

Σημαντική είναι επίσης η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 3,5%, τον μήνα Οκτώβριο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2017, αύξηση η οποία σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 4,2% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στις μεταβολές των ομάδων: ενέργεια και λιπαντικά, ζωοτροφές, συντήρηση και επισκευή μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.

Εξέλιξη Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών
στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (2015=100,0)