μεταφορα-ζωων

Εφαρμογή καλών πρακτικών στη μεταφορά ζώντων ζώων τους θερινούς μήνες

Καλές πρακτικές για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά με έμφαση σε τυχόν εξαγωγές ζώντων ζώων κατά τους θερινούς μήνες συστήνει σε έγγραφό της προς τις ΔΑΟΚ όλης της χώρας η Διεύθυνση Προστασίας Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με το έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας κατά τους θερινούς μήνες θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά όλα τα μέτρα για την αποφυγή  ανόδου της θερμοκρασίας σώματος των ζώων και πρόκλησης θερμικής καταπόνησης (πχ. πυκνότητα φόρτωσης, επίπεδα θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας των θαλάμων των μεταφορικών μέσων, τήρηση των προβλεπόμενων χρόνων ταξιδίου και διαστημάτων σίτισης και ποτίσματος των ζώων, τήρηση συνθηκών εξαερισμού, απόσταση οροφής από την κεφαλή των ζώων κλπ.).

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά το ενημερωτικό φυλλάδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το οποίο απευθύνεται στους μεταφορείς ζώντων ζώων.

Δείτε τις συστάσεις της υπηρεσίας προς τις ΔΑΟΚ εδώ.