μελι

Ελληνικό μέλι στη Ν. Κορέα: Προοπτικές και εμπόδια

Άνω του 90% της ευρωπαϊκής ποσόστωσης μελιού εξάγει η χώρα μας στη Νότιο Κορέα, καθιστώντας την το 2018 τον πέμπτο σημαντικότερο προμηθευτή της παγκοσμίως.

Οι εισαγωγές μελιού της Νοτίου Κορέας, έχουν σημειώσει θεαματική αύξηση διαχρονικά, με τους καταναλωτές να αναγνωρίζουν την πολύ μεγάλη ποιοτική διαφορά του εισαγόμενου σε σχέση με το εγχωρίως παραγόμενου μελιού, σύμφωνα με πληροφορίες του γραφείου Ο.Ε.Υ. στη Σεούλ.

Στην αύξηση των εξαγωγών συνετέλεσε σημαντικά η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών Ε.Ε. – Νοτίου Κορέας που τέθηκε σε ισχύ το 2011. Σύμφωνα με τη Συμφωνία, η ποσόστωση εισαγωγής ευρωπαϊκού μελιού στη Νότιο Κορέα αυξάνεται σταδιακά σε ετήσια βάση (59 τόνους για την περίοδο 2018-2019)

Προσεχώς, η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών προβλέπει αύξηση της ποσόστωσης κατά δύο τόνους ετησίως, μέχρι να φτάσει την τελική οροφή των 75 τόνων το 2026.

Ο απαγορευτικός εισαγωγικός δασμός

Οι 59 τόνοι εισέρχονται στην Κορέα χωρίς εισαγωγικό δασμό. Περαιτέρω, ισχύει επίσης η ποσόστωση που ορίσθηκε από την Συμφωνία του Γύρου Ουρουγουάης του Π.Ο.Ε. (1995) και προβλέπει την εισαγωγή 420 τόνων μελιού στην Νότιο Κορέα με εισαγωγικό δασμό 20%.

Για τις επιπλέον ποσότητες όμως (εκτός ποσόστωσης), επιβάλλεται εισαγωγικός δασμός της τάξης του 243% καθιστώντας την εξαγωγή μελιού προς τη Νότιο Κορέα πρακτικά αδύνατη, καθώς η δασμολογική επιβάρυνση καθιστά την τελική τιμή του προϊόντος απαγορευτική για τον καταναλωτή.

Η Ελλάδα έχει πολύ σημαντικά συμφέροντα σε ότι αφορά στις εξαγωγές μελιού στην Κορέα, καθώς το 2018 αποτέλεσε τον πέμπτο σημαντικότερο προμηθευτή της παγκοσμίως μετά τη Νέα Ζηλανδία, τις Η.Π.Α., την Αυστραλία και τον Καναδά.

Οι μόνες άλλες ευρωπαϊκές χώρες που εξήγαν το 2018 –περιορισμένες- ποσότητες μελιού στη Νότιο Κορέα ήταν η Γερμανία, η Αυστρία και η Γαλλία.

Τα προβλήματα

Εκτός από το πρόβλημα της αύξησης της τιμής καταναλωτή που προκαλεί η διαδικασία των δημοπρασιών, η διαδικασία αγοράς ποσόστωσης μέσω της πλειοδοτικής διαδικασίας καθίσταται ολοένα και λιγότερο ελκυστική για τις μικρότερες εισαγωγικές εταιρείες με αποτέλεσμα να μένουν αδιάθετοι τόνοι μελιού .

Ένα επιπλέον ζήτημα για το ελληνικό προϊόν είναι ότι, σύμφωνα με την Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου Η.Π.Α. – Νοτίου Κορέας, οι Η.Π.Α. έχουν ποσόστωση αδασμολόγητης εξαγωγής μελιού ύψους 239 τόνων για το 2018, η οποία αυξάνεται κατά 3% ετησίως, στο διηνεκές.

Κατ’ αυτό τον τρόπο, ενώ οι δικές μας εξαγωγές ασφυκτιούν εντός της χαμηλής ευρωπαϊκής ποσόστωσης, το μερίδιο αγοράς των Η.Π.Α. αναπόφευκτα θα αυξάνεται μελλοντικά εις βάρος του δικού μας, καθώς και ο ρυθμός αύξησης της αμερικανικής ποσόστωσης είναι υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό και δεν έχει τελική οροφή.