ΕΛΣΤΑΤ: Πάνω από 50% η αύξηση στις καλλιεργούμενες εκτάσεις αρωματικών φυτών

Στα 32 εκατ. στρέμματα ανήλθε η συνολική καλλιεργούμενη γεωργική γη (αροτραίες καλλιέργειες, κηπευτική γη, μόνιμες καλλιέργειες και αγραναπαύσεις) το έτος 2017 σύμφωνα με την Ετήσια Γεωργική Στατιστική Έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα,το 2017 το 53,3% της καλλιεργούμενης έκτασης (17.201,3 χιλ. στρεμ.) χρησιμοποιήθηκε για αροτραίες καλλιέργειες, το 2 % (633,1 χιλ. στρεμ.) για κηπευτικές, το 33,7% (10.826,9 χιλ. στρεμ.) για μόνιμες και το 11 % (3.547,6 χιλ. στρεμ.) ήταν αγραναπαύσεις.

Καλλιεργούμενη γεωργική γη

Οι μεταβολές στις καλλιεργούμενες εκτάσεις των σημαντικότερων ειδών καλλιεργειών ήταν:

  • σιτάρι σκληρό, μείωση κατά 13,9% το 2017 σε σχέση με το 2016. Ειδικότερα, το 2017 καλλιεργήθηκαν 3.365,4 χιλ. στρέμματα, ενώ το 2016 καλλιεργήθηκαν 3.907,5 χιλ. στρέμματα,
  • αραβόσιτο, μείωση κατά 5,1% το 2017 σε σχέση με το 2016. Ειδικότερα, το 2017 καλλιεργήθηκαν 1.260,3 χιλ. στρέμματα, ενώ το 2016 καλλιεργήθηκαν 1.328,3 χιλ. στρέμματα,
  • βαμβάκι, αύξηση κατά 5,6% το 2017 σε σχέση με το 2016. Ειδικότερα, το 2017 καλλιεργήθηκαν 2.601,8 χιλ. στρέμματα, ενώ το 2016 καλλιεργήθηκαν 2.463,8 χιλ. στρέμματα,
  • αμπέλια (σύνολο), μείωση κατά 0,9% το 2017 σε σχέση με το 2016. Ειδικότερα, το 2017 καλλιεργήθηκαν 903,6 χιλ. στρέμματα, ενώ το 2016 καλλιεργήθηκαν 911,4 χιλ. στρέμματα,
  • πορτοκαλιές, μείωση κατά 1,0% το 2017 σε σχέση με το 2016. Ειδικότερα, το 2017 καλλιεργήθηκαν 293,8 χιλ. στρέμματα, ενώ το 2016 καλλιεργήθηκαν 296,9 χιλ. στρέμματα,
  • ροδάκινα – νεκταρίνια, αύξηση κατά 0,5% το 2017 σε σχέση με το 2016. Ειδικότερα, το 2017 καλλιεργήθηκαν 399,2 χιλ. στρέμματα, ενώ το 2016 καλλιεργήθηκαν 397,3 χιλ. στρέμματα,
  • ελαιώνες (σύνολο), μείωση κατά 0,6% το 2017 σε σχέση με το 2016. Ειδικότερα, το 2017 καλλιεργήθηκαν 7.926,4 χιλ. στρέμματα, ενώ το 2016 καλλιεργήθηκαν 7.978,2 χιλ. στρέμματα.

Επίσης, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σημαντική αύξηση σημειώθηκε στις καλλιεργούμενες εκτάσεις αρωματικών φυτών (+51,3 %) ενώ αύξηση σημειώθηκε και στις εκτάσεις με βρώσιμα όσπρια (+17,7%) και τα κτηνοτροφικά φυτά (+16,8%).