Ενίσχυση ανθοπαραγωγών: Πώς θα διανεμηθούν τα 10 εκατ. €

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οικονομική στήριξη 10,1 εκατ. € που θα κατευθυνθεί στη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής ανθέων.

Συγκεκριμένα, το ύψος του ποσού ενίσχυσης ορίζεται ως ακολούθως:

  • σε 1250 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας υπαίθρου, ανθέων και καλλωπιστικών δρεπτών ανθέων, φυτών κηποτεχνίας και άλλων ανθοκομικών φυτών εξωτερικού χώρου και
  • σε 2.500 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας ανθέων υπό κάλυψη (θερμοκηπίων) ανθέων και καλλωπιστικών, δρεπτών ανθέων και γλαστρικών ανθέων εσωτερικού χώρου.

Η συγκεκριμένη ενίσχυση θα βοηθήσει τους ανθοπαραγωγούς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες ρευστότητας και να συνεχίσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα.