Φυλλοκνίστης: Εχθρός της νεαρής βλάστησης των εσπεριδοειδών

Οι προσβολές παρατηρούνται στην τρυφερή βλάστηση γιατί ο φυλλοκνίστης (Phyllocnistis citrella) προσβάλλει κυρίως τα νεαρά φύλλα σχηματίζοντας στην κάτω επιφάνεια χαρακτηριστικές οφιοειδείς στοές. Στη συνέχεια τα φύλλα καρουλιάζουν, αποκτούν αργυρόχρωμη όψη και ξηραίνονται.

φυλλοκνιστης

Η ζημιά μπορεί να γίνει ιδιαίτερα σοβαρή στα νεαρά δενδρύλλια και στα τρυφερά εμβόλια, αφού καταστρέφεται η βλάστηση.

Η προσβολή φαίνεται εντονότερη το καλοκαίρι και το φθινόπωρο.

Για την προστασία των νεαρών δέντρων σε φυτώρια και σε νέες φυτεύσεις συνιστώνται ψεκασμοί κάλυψης οι οποίοι πρέπει να γίνονται σε διαστήματα ανάλογα με τη διάρκεια δράσης των σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται.

Όσον αφορά τα δέντρα παραγωγικής ηλικίας ο φυλλοκνίστης αντιμετωπίζεται κυρίως με καλλιεργητικά μέτρα.  Απομάκρυνση των λαίμαργων βλαστών, ισορροπημένες αρδεύσεις και αζωτούχες λιπάνσεις ώστε να εξασφαλίζεται καλός αερισμός στο εσωτερικό των δέντρων και να περιορίζεται η υγρασία.