κρασι

Γερμανία, ΗΠΑ και Καναδάς στην κορυφή των ελληνικών εξαγωγών οίνου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη των εξαγωγών ελληνικού οίνου διαχρονικά αλλά και σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ανά χώρα με προορισμό την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Τρίτες Χώρες.

Η ήδη γνωστή εικόνα δεν αλλάζει και το 2017, αφού ατμομηχανή στις εξαγωγές προς την Ε.Ε. παραμένει η Γερμανία και προς τις Τρίτες Χώρες οι Η.Π.Α. και ο Καναδάς.

Να σημειωθεί ότι οι ελληνικές εξαγωγές οίνων σε ποσότητα αντιστοιχούν στο 12,20% της ελληνικής οινοπαραγωγής.

Εξαγωγές στην Ε.Ε.

Η πρώτη εξάδα των χωρών εξαγωγής ελληνικών οίνων στην Ε.Ε. απορροφά το 87 % των συνολικών εξαγωγών και αποτελείται από τις: Γερμανία, Κύπρος, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Κάτω χώρες. Αναλυτικά:

Γερμανία

Ασθενική παρατηρείται η μεταβολή της πρώτης εξαγωγικής αγοράς για το ελληνικό κρασί (56,49% των εξαγωγών στην Ε.Ε. και 38,80% παγκόσμια), αφού καταγράφεται αύξηση το 2017 έναντι του 2016  σε αξία κατά 1,94% , αύξηση κατά  0,78 % σε ποσότητα και αύξηση κατά 1,14% της εξαγόμενης μέσης τιμής πώλησης  (2,01 €/kg/2016 – 2,04 €/kg/2017).

Η σύγκριση με το μέσο όρο 5ετίας καταδεικνύει μια μικρή, αλλά σταθερή αύξηση των εξαγόμενων ελληνικών οίνων σε αξία κατά 9,03%, σε ποσότητα κατά 2,14% και σε μέση τιμή πώλησης παραδόσεων οίνων κατά 6,29%.

Η γερμανική αγορά θεωρείται η ελκυστικότερη αλλά και η ωριμότερη στην Ε.Ε. για το ελληνικό κρασί και αξίζει να προσανατολισθούν πόροι για την προβολή του.

Κύπρος

Η αγορά της Κύπρου αποτελεί έτσι όπως εξελίσσεται χώρα ευκαιρίας για το ελληνικό κρασί.

Ενδεικτική είναι η εξέλιξη των μεγεθών ιδίως σε αξία εξαγομένων οίνων, αφού η μεταβολή του 2017 έναντι του 2016 είναι + 6,72%, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή (σε αξία) του μέσου όρου 5ετίας ανέρχεται σε 42,24% , με εντυπωσιακή επίσης μεταβολή της μέσης τιμής πώλησης αποστολών οίνου σε σχέση με το 2016 (+ 9,01%) και σε σχέση επίσης με το μέσο όρο 5ετίας (+ 25,74% ).

Οι μεταβολές σε ποσότητα εξαγόμενου οίνου ακολούθησαν πτωτική πορεία το 2017 έναντι του 2016 κατά – 2,11%, σε σύγκριση όμως με το μέσο όρο 5ετίας οι εξαγόμενες ποσότητες οίνου στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 13,09%.

Γαλλία

Εντυπωσιακή είναι η αρνητική πορεία των μεγεθών στην αγορά της Γαλλίας, γεγονός που αιτιολογεί και την στασιμότητα των παραδόσεων οίνου προς χώρες της Ε.Ε.

Οι αποστολές  ελληνικών οίνων σε αξία υποχώρησαν κατά – 41,49% το 2017 έναντι του 2016, κατά – 46,33% σε ποσότητα, αύξηση ωστόσο παρατηρείται στη μέση τιμή πώλησης οίνων κατά 9,10% (1,51 €/kg 2016 – 1,65 €/kg /2017).

Αντίστοιχη ήταν και η υποχώρηση των μεγεθών σε σύγκριση με την προηγούμενη 5ετία αφού το 2017 σε σύγκριση με την 5ετία 2012 – 2016 παρουσίασε πτώση της τάξης του 23.65% σε αξία, πτώση κατά 31,94% σε ποσότητα, ενώ αντίθετα η μέση τιμή μονάδος αυξήθηκε κατά 11,41%.

Τρίτες Χώρες

Η πρώτη πεντάδα (ΗΠΑ, Καναδάς, Ελβετία, Κίνα, Αυστραλία), εξαγωγής ελληνικών οίνων σε αξία απορροφούν το 88,92% των αντίστοιχων ελληνικών εξαγωγών. Αναλυτικά:

Η.Π.Α.

Η αγορά με την πιο δυναμική ανάπτυξη παγκόσμια, αλλά και τον πιο έντονο ανταγωνισμό, παρουσιάζει αξιόλογες επιδόσεις το 2017, για το ελληνικό κρασί, αιτιολογώντας παράλληλα και την επιλογή της ως χώρα στόχο του οινοποιητικού τομέα της χώρας.

Σημαντική αύξηση κατά 14,77% παρουσιάζουν οι ελληνικές εξαγωγές οίνων σε αξία στις Η.Π.Α. το 2017 έναντι του 2016.

Ανάλογη αλλά μικρότερη αύξηση παρουσιάζεται και στις εξαγόμενες ποσότητες οίνων το 2017 έναντι του 2016 κατά 5,52%, ενώ εντυπωσιακή είναι και η αύξηση της μέσης τιμής πώλησης εξαγόμενων οίνων του 2017 έναντι του 2016 κατά 8,76 % (4,86 €/kg – 5,29 €/kg /2017)

Όμοια μεταβολή παρουσιάζουν τα ίδια μεγέθη το 2017 συγκρινόμενα με το μέσο όρο 5ετίας 2012 – 2016. Σε αξία καταγράφεται διαχρονική μέση αύξηση κατά 35,63%, σε ποσότητα  αύξηση  κατά 14,08% και η αύξηση της μέσης τιμής πώλησης αγγίζει το 20%.

Αναμφίβολα πρόκειται για την πιο δυναμική (μαζί με τον Καναδά) αγορά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το ελληνικό κρασί, αφού παρουσιάζει χαρακτηριστικά ώριμης αγοράς, όπου οι αποδόσεις χαρακτηρίζονται από σχετική σταθερότητα.

Καναδάς

Ο Καναδάς μαζί με τις Η.Π.Α. μοιάζουν να έχουν παράλληλη πορεία.

Οι δύο χώρες απορροφούν σε αξία το 74,18% των ελληνικών εξαγωγών οίνου προς Τρίτες Χώρες.

Ο Καναδάς το 2017 παρουσιάζει αύξηση σε αξία εξαγωγών έναντι του 2016 κατά 19,66%, ενώ επίσης αύξηση καταγράφεται και στις ποσότητες κατά 12,16%. Αντίστοιχη αύξηση παρουσιάζει και η μέση τιμή πώλησης κατά 6,7%.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η διαχρονική τάση των μεγεθών που προκύπτει μέσω της σύγκρισής τους με το μέσο όρο της προηγούμενης 5ετίας. Σε αξία η αύξηση σε σχέση με το μέσο όρο της προηγούμενης 5ετίας καταγράφεται στο + 40,94%, σε ποσότητα η αύξηση ανέρχεται στο 19,45%, ενώ η μέση τιμή πώλησης έχει αυξηθεί κατά 18,42%.