γεωργια

Η αξία της γεωργικής παραγωγής στην Ε.Ε. – Το παράδοξο με Ελλάδα και Μάλτα

Στα 432 δισεκατομμύρια € ανήλθε η αξία της γεωργικής παραγωγής στην Ε.Ε. το 2017, αυξημένη κατά 6,2 % σε σύγκριση με το 2016.

Εντυπωσιακή αύξηση κατά 12,4 % καταγράφει η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, η οποία δημιουργείται κυρίως από την γεωργική βιομηχανία.

Η αύξηση της αξίας της γεωργικής παραγωγής της ΕΕ αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των τιμών των προϊόντων ζωικής παραγωγής (κατά 10,3%). Συγκεκριμένα στην αύξηση των τιμών στο γάλα (20,2%), στα αβγά (17,9%) και στο χοιρινό κατά 11,6%.

Η αξία της ελληνικής γεωργικής παραγωγής το 2017 σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ανήλθε στα 11,3 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 5%. Η αύξηση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στον τομέα της φυτικής παραγωγής.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ενώ σε όλα τα κράτη της Ε.Ε. το 2017 παρατηρείται αύξηση της αξίας της ζωικής παραγωγής, η Ελλάδα και η Μάλτα είναι οι μόνες χώρες της Ε.Ε. στις οποίες καταγράφεται πτώση, κατά -2.2% και -1.7% αντίστοιχα.

Στην κορυφή η Γαλλία

Την υψηλότερη αξία γεωργικής παραγωγής στην Ε.Ε. το 2017, με ποσό 72,6 δισ. € (το 17% του συνόλου της ΕΕ), είχε η Γαλλία. Ακολουθούν:

 • Γερμανία (56,2 δισ. € ή 13%),
 • Ιταλία (55,1 δισ. € ή 13%),
 • Ισπανία (50,6 δισ. € ή 12%),
 • Ηνωμένο Βασίλειο (31,8 δισ. € ή 7%),
 • Ολλανδία (28,9 δισ. € ή 7%),
 • Πολωνία (24,9 δισ. € ή 6%) και
 • Ρουμανία ( 17,5 δισ. € ή 4%).

Η αξία (σε δισ.€) της γεωργικής παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2008-2017

Η αξία της γεωργικής παραγωγής επηρεάζεται είτε από μεταβολές της τιμής των προϊόντων ή μεταβολές της παραγόμενης ποσότητας ή συνδυασμό και των δύο.

Σχεδόν σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. σημειώθηκε αύξηση της αξίας γεωργικής παραγωγής. Ωστόσο, τη μεγαλύτερη άνοδος την είχε η Εσθονία (+ 18,2%), η οποία σημειωτέον το 2016  είχε σημειώσει τη μεγαλύτερη πτώση (-19,8%).

Ακολουθούν:

 • η Ιρλανδία (+ 13,6%),
 • η Ρουμανία (+ 13,2%),
 • το Ηνωμένο Βασίλειο (+ 12,6%) και
 • η Πολωνία (+ 11,1%)

Όσον αφορά τις κυριότερες χώρες παραγωγής, στη Γερμανία σημειώθηκε αύξηση κατά 8,6%, στην Ισπανία αύξηση 4,5 %, 3,2% στη Γαλλία και 2,2 % στην Ιταλία.

Τέλος η μεγαλύτερη πτώση στην αξία γεωργικής παραγωγής το 2017 παρατηρήθηκε στην Σλοβενία (-4,7%) και ακολουθεί η Μάλτα με -3,1%. Σταθερές παρέμειναν Κροατία και Σλοβακία.