αιτηση

Μέτρο 13 -Εξισωτική Αποζημίωση: Ξεκίνησε η υποβολή ενστάσεων κατά των πληρωμών

Ξεκίνησε σήμερα, Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019, η περίοδος υποβολής ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής της εξισωτικής ενίσχυσης.

Οι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης μπορούν να υποβάλλουν ενδικοφανή προσφυγή είτε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και Περιφερειακές ή Νομαρχιακές Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε στους πιστοποιημένους φορείς υποβολής αιτήσεων (ΚΥΔ), έως τις 23 Ιανουαρίου 2019.

Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή των ποσών για το Μέτρο 13: “Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα” είχε πραγματοποιηθεί στις 21 Δεκεμβρίου 2018.