ελαιολαδο

Οι τιμές ελαιολάδου στην αγορά των Η.Π.Α.

Όπως είναι αναμενόμενο, το παρθένο ελαιόλαδο πωλείται στις Ηνωμένες Πολιτείες σε τιμές υψηλότερες από το μη παρθένο ελαιόλαδο. Τον Ιούνιο του 2017 η τιμή του παρθένου ελαιολάδου ήταν περίπου 4,63 δολάρια/κιλό, ενώ η τιμή του μη-παρθένου ελαιολάδου ήταν περίπου 4,39 δολάρια/κιλό.

Το παρθένο ελαιόλαδο είναι πιο πιθανό να πωλείται σε καταστήματα λιανικής πώλησης, ενώ το μη-παρθένο ελαιόλαδο χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο στις υπηρεσίες τροφίμων ή για την επεξεργασία τροφίμων.

Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο – η ανώτερη ποιότητα παρθένου ελαιολάδου – χρησιμοποιείται ευρέως σήμερα στις ΗΠΑ και αναλογεί στο 66% των αμερικανικών εισαγωγών.

Στο παρακάτω Σχήμα φαίνονται οι σχετικές τιμές μεταξύ των διαφόρων τύπων ελαιολάδων καθώς και αυτές μεταξύ του ελαιολάδου και των άλλων φυτικών ελαίων.

Τιμή λιανικής

Η εγχώρια αγορά ελαιολάδου στις ΗΠΑ είναι κατακερματισμένη σε περισσότερες από 500 μάρκες  και οι καταναλωτές καθοδηγούνται περισσότερο από την τιμή και δεν είναι αρκετά πιστοί σε μία μάρκα.

Η διακύμανση των τιμών λιανικής είναι εξαιρετικά μεγάλη, με τη μικρότερη να διαμορφώνεται στα 8,58 δολάρια/λίτρο και τη μεγαλύτερη να φτάνει ακόμα και τα 24,69 δολάρια/λίτρο.

Αυτό οφείλεται αφενός στην διαφοροποίηση της ποιότητας του προϊόντος και αφετέρου στην ποιότητα γενικά και την τιμολογιακή πολιτική της εκάστοτε υπεραγοράς. Ακόμη, και στις ίδιες μάρκες η διακύμανση των τιμών είναι μεγάλη, καθώς η κάθε υπεραγορά απευθύνεται σε διαφορετικό οικονομικό επίπεδο καταναλωτών.

Δείτε την κατάταξη των εταιρειών με βάση τις πωλήσεις εδώ.

Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ