Γουρούνια

Οι υποχρεώσεις των υπεύθυνων χοιροτροφικών μονάδων για τη μείωση κοπής της ουράς των χοίρων

Τα αναγκαία μέτρα για την μείωση της ανάγκης συστηματικής κοπής της ουράς των χοίρων έτσι ώστε η εκτροφή τους μετά το 2023 να γίνεται με ακέραιη ουρά περιλαμβάνονται σε υπουργική απόφαση.

Τα μέτρα αφορούν κτηνοτροφικές μονάδες ενσταβλισμένων ζώων που διαθέτουν πάνω από 10 χοιρομητέρες.

Από το 2023 και μετά η τυχόν αναγκαιότητα κοπής της ουράς θα πρέπει να αιτιολογείται πλήρως στην έκθεση αξιολόγησης κινδύνου.

Σύμφωνα με την Απόφαση οι υπεύθυνοι χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων οφείλουν να δημιουργήσουν τουλάχιστον δύο κελιά με ζώα τα οποία δεν έχουν κομμένη ουρά, να τα παρακολουθούν συστηματικά και να καταγράφουν τη συμπεριφορά τους. Η πρακτική αυτή διατηρείται και επεκτείνεται μέχρι η εκμετάλλευση να μεταβεί στο καθεστώς εκτροφής χοίρων με ακέραιες ουρές.

Δείτε όλα τα απαιτούμενα μέτρα στη σχετική Απόφαση εδώ