δασος

Οικονομική ενίσχυση για τη δημιουργία δασικών εκτάσεων – Υπομέτρο 8.1

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση για τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης του υπομέτρου 8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Το υπομέτρο στοχεύει στην επέκταση και βελτίωση των δασικών πόρων στην ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής, αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας στην διατήρησης της βιοποικιλότητας στην άμβλυνση των κλιματικών μεταβολών στην προσαρμογή στις κλιματικές μεταβολές στη ρύθμιση της ποιότητας και ποσότητας υδάτων στην αποκατάσταση πιλοτικών ερημοποιημένων περιοχών και στην ενίσχυση της φυσικής αναγέννησης ορισμένων περιοχών.

Δικαιούχοι και οικονομική ενίσχυση

Οι επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι :

  • οι Διαχειριστές δημόσιας γης
  • οι Διαχειριστές ιδιωτικής γης και
  • οι Ενώσεις διαχειριστών ιδιωτικής ή δημόσιας γης.

Η ενίσχυση ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών για την εγκατάσταση της φυτείας και για τη συντήρηση της φυτείας έως 8 έτη, με εξαίρεση τα δένδρα των γενών Populus και Salix για τα οποία δεν καλύπτονται δαπάνες συντήρησης.

Η ενίσχυση για απώλεια εισοδήματος παρέχεται για δώδεκα έτη με εξαίρεση τα είδη καρυδιάς, καστανιάς και μαστιχόδενδρου που ορίζεται στα οκτώ έτη.