σουπερμαρκετ

Περισσότεροι εργαζόμενοι στο λιανεμπόριο τροφίμων

Αύξηση της απασχόλησης κατά 12,3%, την 6ετία 2010 – 2018 καταγράφεται στο λιανεμπόριο τροφίμων όταν για την ίδια περίοδο η ελληνική οικονομία παρουσιάζει μείωση κατά -12,8%, σύμφωνα με ανάλυση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ από το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών.

Πρακτικά το λιανεμπόριο τροφίμων το 2018 απασχολούσε σχεδόν 25 χιλ. περισσότερους εργαζόμενους σε σχέση με το 2010 πλησιάζοντας τις 210 χιλ. άμεσα απασχολούμενους.

Εξαιτίας της αύξησης που παρουσιάζει την τελευταία 6ετία το λιανεμπόριο τροφίμων και της ταυτόχρονης μείωσης των άλλων εμπορικών κλάδων, πλέον η απασχόληση του λιανεμπορίου τροφίμων αντιπροσωπεύει σχεδόν το 30% συνολικά του λιανικού και χονδρικού εμπορίου, έχοντας σημαντικά μεγαλύτερες πωλήσεις μάλιστα από το λοιπό λιανεμπόριο.

Σημειώνεται ότι το λιανεμπόριο τροφίμων το 2018 αντιπροσωπεύει πάνω από το 5% στην συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα, ξεπερνώντας κλάδους όπως είναι οι Κατασκευές, οι Τράπεζες, οι Μεταφορές και η Υγεία.

Η εξέλιξη απασχόλησης στο λιανεμπόριο γενικά καθώς και στο λιανεμπόριο τροφίμων