Χρήμα

Πληρωμές ΕΛΓΑ και εκκαθάριση των ζημιών έτους 2018

Την επόμενη εβδόμαδα και συγκεκριμένα την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 ο ΕΛΓΑ θα καταβάλει συνολικό ποσό περίπου 15 εκατ. € για αποζημιώσεις στη φυτική παραγωγή.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθεί το υπολειπόμενο 10% των αποζημιώσεων ζημιών που συνέβησαν εντός του 2018 και του πρώτου διμήνου του 2019 στη φυτική παραγωγή όλης της χώρας από διάφορα καλυπτόμενα ασφαλιστικά αίτια.

Με την πληρωμή αυτή ολοκληρώνεται η εκκαθάριση των ζημιών έτους 2018, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων όπου εκκρεμεί η διατύπωση πορισμάτων επανεκτίμησης.