Πώς κατανέμονται οι καλλιεργούμενες εκτάσεις στη χώρα μας

Τα αποτελέσματα της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας για το έτος 2018 δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ η καλλιεργούμενη γεωργική έκταση (αροτραίες καλλιέργειες, κηπευτική γη, μόνιμες καλλιέργειες και αγραναπαύσεις) κατά το έτος 2018 ανήλθε σε 32 εκατ. στρέμματα.

Συγκεκριμένα:

  • το 53,4% της καλλιεργούμενης έκτασης χρησιμοποιήθηκε για αροτραίες καλλιέργειες
  • το 1,9% για κηπευτικές
  • το 33,7% για μόνιμες καλλιέργειες και
  • το 11,0% ήταν αγραναπαύσεις

Επισημαίνεται επίσης η αύξηση κατά 20,6% των εκτάσεων με καλλιέργειες αρωματικών φυτών σε σχέση με το 2017 και η “κατάκτηση” της πρώτης θέσης από τους ελαιώνες οι οποίοι ξεπέρασαν τη συνολική έκταση των σιτηρών.

Κάλυψη χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης, κατά κατηγορία καλλιέργειας (σύνολο Χώρας), 2017–2018

Βρείτε ολόκληρη την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ εδώ ενώ στατιστικά στοιχεία για τα έτη 2014 – 2016 θα βρείτε εδώ.