ellinikigeorgia

Πως θα κινηθούν οι γεωργικές αγορές το 2022 – Οι εκτιμήσεις της Ε.Ε.

Η στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχει διαταράξει σημαντικά τις παγκόσμιες γεωργικές αγορές. Αυτό δημιούργησε μεγαλύτερη αβεβαιότητα όσον αφορά τη μελλοντική διαθεσιμότητα σιτηρών και ελαιούχων σπόρων και πρόσθεσε ένα επίπεδο αστάθειας στις ήδη τεταμένες αγορές.

Η ΕΕ είναι σε μεγάλο βαθμό αυτάρκης σε τρόφιμα, με τεράστιο εμπορικό πλεόνασμα στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής ωστόσο, υπάρχει δικαιολογημένη ανησυχία λόγω των υψηλών τιμών της αγοράς και των πληθωριστικών τάσεων.

Η πρόσφατη έκθεση της ΕΕ, παρουσιάζει μια λεπτομερή επισκόπηση των τελευταίων τάσεων και προοπτικών για μια σειρά αγροδιατροφικών τομέων.

Αροτραίες καλλιέργειες

Τα προτεινόμενα μέτρα αύξησης της παραγωγής αροτραίων καλλιεργειών στην ΕΕ θα επιτρέψουν στους γεωργούς να αυξήσουν τις εκτάσεις για αραβόσιτο, ηλίανθο και πρωτεϊνούχες καλλιέργειες. Ως αποτέλεσμα, η συγκομιδή του 2022 στην ΕΕ μπορεί να είναι πολύ καλή για τα σιτηρά και τους ελαιούχους σπόρους, εφόσον επικρατήσουν κατάλληλες καιρικές συνθήκες.

Η παραγωγή σιτηρών στην ΕΕ αναμένεται να φθάσει τους 297,7 εκατ. τόνους. Σε συνδυασμό με τη μειωμένη ζήτηση ζωοτροφών λόγω της χαμηλότερης παραγωγής χοιρείου κρέατος και της μειωμένης χρήσης σιτηρών για βιοκαύσιμα, αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στην άμβλυνση του αντίκτυπου που μπορεί να έχει στις παγκόσμιες αγορές η αναμενόμενη έλλειψη εξαγωγών σιτηρών από την Ουκρανία.

Οι εξαγωγές δημητριακών αναμένεται να αυξηθούν έως το τέλος Ιουνίου κατά 14%, κυρίως λόγω των πρόσθετων 5,6 εκατ. τόνων μαλακού σιταριού σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο. Αυτό μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω μετά τη θερινή συγκομιδή του 2022, με τις καθαρές εξαγωγές σιτηρών της ΕΕ να αυξάνονται δυνητικά κατά σχεδόν 40% σε 41,4 εκατ. τόνους από τον Ιούλιο του 2022 έως τον Ιούνιο του 2023 (περίοδος εμπορίας 2022/23).

Οι τιμές των ελαιούχων σπόρων έχουν εκτοξευθεί στα ύψη από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, με τις τιμές της ελαιοκράμβης και του ηλιόσπορου να φτάνουν τα 1.000 ευρώ ανά τόνο. Η παραγωγή ελαιούχων σπόρων, ωστόσο, δεν προκαλεί ανησυχία, καθώς εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 6,5% σε 30,2 εκατ. τόνους κατά την τρέχουσα περίοδο εμπορίας και προβλέπεται να αυξηθεί σε 32,2 εκατ. τόνους κατά την επόμενη περίοδο εμπορίας.

Η απότομη ανάκαμψη της παραγωγής ζαχαρότευτλων στη Γαλλία σημαίνει ότι η παραγωγή ζάχαρης στην ΕΕ αναμένεται να αυξηθεί κατά 14% για την περίοδο 2021/22, σε 16,6 εκατ. τόνους. Αναμένεται αύξηση της κατανάλωσης, αλλά τα αποθέματα αναμένεται να είναι ακόμη υψηλότερα στο τέλος της περιόδου.

Ελαιόλαδο – Διατήρηση της υψηλής τιμής

Η παραγωγή ελαιολάδου θα μπορούσε να φθάσει τους 2,3 εκατ. τόνους το 2021/22, σημειώνοντας αύξηση 10% σε ετήσια βάση.

Η αύξηση του κόστους των εισροών, της συσκευασίας και της μεταφοράς, σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη ζήτηση ελαιολάδου για την αντικατάσταση άλλων φυτικών ελαίων που αντιμετωπίζουν σήμερα εκτίναξη των τιμών, αναμένεται να διατηρήσει τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Αυτή η υποκατάσταση άλλων φυτικών ελαίων θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της κατανάλωσης κατά 7%. Ωστόσο, οι αυξανόμενες τιμές είναι πιθανό να επηρεάσουν αρνητικά τις εξαγωγές της ΕΕ, με μείωση κατά 3% σε ετήσια βάση.

Μήλα και πορτοκάλια – Αναμένεται μείωση της ζήτησης

Η παραγωγή μήλων παραμένει υψηλή, κοντά στους 12 εκατ. τόνους. Η μείωση των εξαγωγών νωπών µήλων, σε συνδυασµό µε τα υψηλά αποθέµατα, έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση του µεριδίου των µήλων που προορίζονται για µεταποίηση. Ενώ η πανδημία είχε προκαλέσει μια θετική επίδραση στην κατανάλωση, αυτή έχει πλέον εξασθενήσει.

Η παραγωγή πορτοκαλιών προς μεταποίηση αναμένεται να αυξηθεί απότομα, κατά 30%. Εν τω μεταξύ, η παραγωγή φρέσκων πορτοκαλιών παραμένει αμετάβλητη. Η συνολική παραγωγή πορτοκαλιών αναμένεται να αυξηθεί κατά 4,4% σε 6,6 εκατ. τόνους. Οι εισαγωγές και οι εξαγωγές μεταποιημένων πορτοκαλιών της ΕΕ έφθασαν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ενώ η κατά κεφαλήν κατανάλωση φρέσκων πορτοκαλιών αναμένεται επίσης να μειωθεί.

Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα

Η εποχιακή τάση που συνήθως παρατηρείται στην τιμή του νωπού γάλακτος της ΕΕ δεν υλοποιήθηκε το 2021, με την τιμή αντίθετα να αυξάνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Παρόλα αυτά, οι παραδόσεις γάλακτος μειώθηκαν κατά 0,4%, για πρώτη φορά από το 2009. Η αύξηση του κόστους επιβράδυνε την αύξηση της απόδοσης γάλακτος και συνέβαλε σε μια ισχυρότερη από την αναμενόμενη μείωση του ζωικού κεφαλαίου κατά 1,5%.

Η αύξηση του πληθωρισμού και του κόστους εισροών είναι επίσης πιθανό να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στις τιμές καταναλωτή για τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Ενώ η κατανάλωση τυριού και βουτύρου μπορεί να αυξηθεί ακόμη ελαφρώς, η χρήση σκόνης γάλακτος στη μεταποίηση αναμένεται να μειωθεί.

Προϊόντα κρέατος

Η παραγωγή βόειου κρέατος αναμένεται να μειωθεί το 2022 παρά τις υψηλές τιμές. Αυτό οφείλεται κυρίως στις διαρθρωτικές προσαρμογές στον τομέα του βόειου κρέατος και των γαλακτοκομικών προϊόντων. Οι εξαγωγές αναμένεται να αυξηθούν ελαφρώς λόγω των εμπορικών συμφωνιών, αλλά περιορίζονται από την μειωμένη εγχώρια προσφορά και τις εμπορικές τριβές με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το υψηλό κόστος και οι διαρκείς επιπτώσεις της αφρικανικής πανώλης των χοίρων (ΑΠΧ) σημαίνουν ότι η παραγωγή χοιρινού κρέατος αναμένεται να μειωθεί το 2022, παρά την έντονη αύξηση των τιμών τις τελευταίες εβδομάδες. Οι εξαγωγές είναι επίσης πιθανό να μειωθούν λόγω της ΑΠΧ, παρά την ανάκαμψη των εξαγωγών προς το Ηνωμένο Βασίλειο και τη βελτίωση των μεριδίων αγοράς σε ορισμένους άλλους προορισμούς.

Η παραγωγή πουλερικών αναμένεται να αυξηθεί ελαφρώς το 2022, με τη γρίπη των πτηνών (ΓΠ) να εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό περιοριστικό παράγοντα. Οι υψηλές τιμές έχουν αντισταθμίσει το υψηλό κόστος μέχρι στιγμής. 

Το ιστορικά χαμηλό επίπεδο στον αριθμό των αιγοπροβάτων στην ΕΕ αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση της παραγωγής κατά 2% το 2022. Το εμπόριο θα παραμείνει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, γεγονός που είναι πιθανό να οδηγήσει σε σταθερά υψηλές εγχώριες τιμές

Βρείτε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ.