υπουργείο

Προσλήψεις Κτηνιάτρων και Τεχνολόγων Ζωικής Παραγωγής

Την πρόσληψη επτά Κτηνιάτρων και έξι Τεχνολόγων Ζωικής Παραγωγής με οκτάμηνη σύμβαση, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

Οι θέσεις αφορούν υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται στον έλεγχο και εκρίζωση της βρουκέλλωσης και εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Λάρισας και Καβάλας.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ξεκινά στις 6 Μαρτίου 2021 και λήγει 16 Μαρτίου 2021.

Βρείτε όλες τις πληροφορίες πρόσληψης και τα απαιτούμενα προσόντα στην Ανακοίνωση της Πρόσληψης εδώ.