κτηνιατρος

Προσλήψεις Κτηνιάτρων στον ΕΛΓΑ

Την πρόσληψη εννέα Κτηνίατρων ΠΕ για 8 μήνες στα υποκαταστήματά του ανακοίνωσε ο ΕΛΓΑ.

Η 10ημερη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων αρχίζει αύριο 21 Ιουλίου και λήγει την 1η Αυγούστου.

Οι υποψήφιοι υποβάλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες στην Ανακοίνωση της πρόσληψης εδώ. – Έντυπο αίτησης  ΣΟΧ1 ΠΕ/ΤΕ