τρακτερ-οργωμα

Σχέδια Βελτίωσης: Παράταση έξι μηνών στην υποβολή του πρώτου αιτήματος πληρωμής

Παράταση 6 μηνών στην υποβολή του πρώτου αιτήματος πληρωμής των σχεδίων βελτίωσης περιλαμβάνει η 7η τροποποίηση του πλαισίου εφαρμογής των Σχεδίων Βελτίωσης.

Συγκεκριμένα η προθεσμία για το πρώτο αίτημα πληρωμής από τους ενταγμένους παραγωγούς στις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 του ΠΑΑ 2014-2020 διαμορφώνεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.