εργασια

Θέση εργασίας Δασολόγου – Περιβαλλοντολόγου ΠΕ στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Kτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, ενδιαφέρεται για την πρόσληψη ενός Δασολόγου – Περιβαλλοντολόγου ΠΕ με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Απαιτούμενα προσόντα

  • Πτυχίο Δασολόγου -Περιβαλλοντολόγου απόφοιτο ΠΕ.
  • Απαραίτητη η προηγούμενη εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα σε ότι αφορά τη διενέργεια των εξετάσεων στη χρήση παρασιτολογικών δοκιμών και τεχνικών μελέτης των ιδιοτήτων των βιονεργών συστατικών των φυτών.
  • Απαραίτητη η προηγούμενη εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα σε ότι αφορά τη διενέργεια των εξετάσεων στη χρήση παρασιτολογικών τεχνικών και ειδικότερα σε αυτές που αφορούν την αναγνώριση και ταυτοποίηση παρασίτων.
  • Απαραίτητη η γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Πρόσθετα προσόντα ο καλός χειρισμός της αγγλικής γλώσσας.

Η εν λόγω σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια 10 μήνες, από 01-03-2016 και έως 31-12-2016.
Η έδρα του θα είναι η Θεσσαλονίκη.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος μέχρι και την 5η Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 10 πμ.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ: 2310 365370