470 ψηφιακές αιτήσεις  για εργάτες γης από Τρίτες χώρες

470 ψηφιακές αιτήσεις για εργάτες γης από Τρίτες χώρες

Περίπου 470 ηλεκτρονικές Αιτήσεις Μετάκλησης Πολιτών Τρίτης Χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες  έχουν υποβληθεί από εργοδότες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η ψηφιακή αίτηση έχει τεθεί σε λειτουργία από τις 15 Ιουνίου 2021 και είναι προσβάσιμη, αφενός μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.gov.gr, αφετέρου μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η εφαρμογή περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες σε κάθε στάδιο της διαδικασίας υποβολής της αίτησης, ενώ για οιαδήποτε διευκρίνιση, οι αιτούντες εργοδότες δύνανται να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου (e-rvsupport@migration.gov.gr).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου η επιτάχυνση και απλούστευση των διαδικασιών που αναμένεται από τη νέα ηλεκτρονική διαδικασία θα οδηγήσει ταυτόχρονα σε άμεση ενημέρωση των συνοριακών σταθμών της χώρας ώστε να σταματήσουν οι καθυστερήσεις ελέγχου, άμεση πρόσβαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, του ΕΦΚΑ και των ελεγκτικών αρχών του υπουργείου Εργασίας.

Παράλληλα έχει υλοποιηθεί και λειτουργεί πλήρης διασύνδεση με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ώστε να αυτοματοποιηθεί η διαδικασία προσδιορισμού ημερών ανά εργαζόμενο που θα απασχολεί ο εκάστοτε εργοδότης.