Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων: Αυστηρά μέτρα για την αποτροπή διασποράς της

Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων: Αυστηρά μέτρα για την αποτροπή διασποράς της

Μέτρα βιοασφάλειας και μέτρα επιβολής για χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις και ανεπιτήρητους χοίρους περιλαμβάνονται σε νέα υπουργική απόφαση που αφορά τα ειδικά μέτρα για την πρόληψη εισόδου και αποτροπής διασποράς του ιού της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων στη χώρα.

Δείτε όλα τα ειδικά μέτρα ανά περίπτωση στην ΥΑ εδώ.