Αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων

Αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων

Αναγνωρίζονται πλέον ως ισότιμα με τα Μεταπτυχιακά Διπλώματα των ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τα Μεταπτυχιακά Διπλώματα που χορηγεί το Διεθνές Κέντρο Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών (CIHEAM).

Στην Ελλάδα, οι τίτλοι του CIHEAM χορηγούνται από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ), το οποίο λειτουργεί από το 1985 και επιχορηγείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στο ΜΑΙΧ λειτουργούν μεταπτυχιακά προγράμματα στην οικονομική επιστήμη και διαχείριση επιχειρήσεων, στη διαχείριση περιβάλλοντος, στη διαχείριση ποιότητας τροφίμων και χημεία φυσικών προϊόντων, στην αειφορική γεωργία και στη γενετική οπωροκηπευτικών και βιοτεχνολογία. Παράλληλα με τα μεταπτυχιακά προγράμματα, στο ΜΑΙΧ λειτουργεί Μονάδα Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών η οποία διαθέτει τράπεζα σπόρων, βοτανικό κήπο, βοτανικό μουσείο και εκθεσιακό κέντρο.

Το ΜΑΙΧ έχει απονείμει μεταπτυχιακά διπλώματα σε εκατοντάδες επιστήμονες, οι οποίοι στελεχώνουν σήμερα τον δημόσιο, ιδιωτικό και ακαδημαϊκό τομέα της Ελλάδας, των Μεσογειακών και των Βαλκανικών χωρών και αποτελούν δυναμικούς πρεσβευτές της χώρας μας στο εξωτερικό.