Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων – Υπομέτρο 6.3: Νέα παράταση στην υποβολή των αιτήσεων

Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων – Υπομέτρο 6.3: Νέα παράταση στην υποβολή των αιτήσεων

Νέα  παράταση της περιόδου υποβολής των αιτήσεων στήριξης στο υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ειδικότερα, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης είναι η 2η Ιουλίου 2019 και ώρα 13:00.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή που αναρτώνται στο ΠΣΚΕ πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και την τελευταία ημέρα της υποβολής αιτήσεων στήριξης.

Από τις 3 Ιουλίου 2019 έως και τις 22 Ιουλίου 2019, ο φυσικός φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης.