Απόσταξη κρίσης οίνων: Αιτήματα από 121 οινοποιεία για 32.984 τόνους

Απόσταξη κρίσης οίνων: Αιτήματα από 121 οινοποιεία για 32.984 τόνους

Συνολικά 121 οινοποιεία υπέβαλαν αίτηση για το μέτρο της απόσταξης κρίσης για 32.984 τόνους.

Σύμφωνα με την ΚΕΟΣΟΕ, η Κορινθία είναι ο νομός με τα περισσότερα αιτήματα (27 οινοποιεία, για 7.700 τόνους) και ακολουθούν το Ηράκλειο Κρήτης (12 οινοποιεία για 7.400 τόνους), η Αττική (6 οινοποιεία για 3.000 τόνους), το Β. Αιγαίο (2 οινοποιεία για 3.200 τόνους) και η Θεσσαλία (9 οινοποιεία για 1.598 τόνους).

Επόμενο βήμα είναι η αξιολόγηση και ο έλεγχος των αιτημάτων από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνοτροφίας.

Τα αιτήματα επεξεργάζονται από την υπηρεσία πληροφορικής του ΥΠΑΑΤ, ώστε να καταταχθούν στις κατηγορίες οίνων χωρίς Γεωγραφική Ένδειξη, οίνων με ΠΟΠ, οίνων με ΠΓΕ και γλυκών οίνων, με τη δυνατότητα μεταφοράς ποσοτήτων από τους οίνους ΠΟΠ, ΠΓΕ και γλυκείς οίνους προς τους οίνους χωρίς Γεωγραφική Ένδειξη στην περίπτωση που οι πρώτοι δεν απορροφήσουν τον προϋπολογισμό που τους αναλογεί (ΠΟΠ και ΠΓΕ 20% και γλυκείς οίνοι 10%).