αρδευση

Άρδευση: Οι χώρες της Ε.Ε. με τα υψηλότερα ποσοστά – Μάλτα, Ελλάδα, Κύπρος και Ιταλία

Τουλάχιστον το ένα τέταρτο όλων των γλυκών υδάτων που αντλούνται στην ΕΕ χρησιμοποιείται για την άρδευση γεωργικών εκτάσεων ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η χρήση νερού άρδευσης ξεπερνά το 40%.

Παρόλο που και τα δύο αυτά ποσοστά είναι πολύ κάτω από το
παγκόσμιο ποσοστό 70%, η γεωργία παραμένει ο μεγαλύτερος καταναλωτής νερού και στην Ε.Ε..

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 2016, το 9,7% των γεωργικών εκτάσεων της ΕΕ διέθετε εξοπλισμό άρδευσης ενώ το 6,5% αρδευόταν πραγματικά.

Στη χώρα μας, όπως άλλωστε αναμενόταν,  τα ποσοστά είναι πολύ πιο πάνω από το μέσο όρο της Ε.Ε. με το 29,7 % των γεωργικών εκτάσεων να διαθέτουν εξοπλισμό άρδευσης και το 23,6 % να αρδεύεται. 

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, βρίσκεται στη 2η θέση όσον αφορά το ποσοστό των γεωργικών εκτάσεων που αρδεύονται, ενώ στην πρώτη θέση βρίσκεται η Μάλτα. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Κύπρος, η Ιταλία και η Ισπανία.