Αυτόχθονες φυλές |Δράση 10.1.09: Έως 12 Νοεμβρίου η καταχώρηση αριθμών σήμανσης

Αυτόχθονες φυλές |Δράση 10.1.09: Έως 12 Νοεμβρίου η καταχώρηση αριθμών σήμανσης

Τον αριθμό σήμανσης όλων των ενταγμένων ίππων τους οφείλουν να καταχωρήσουν οι ενταγμένοι δικαιούχοι με ιπποειδή της 1ης και 2ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» , σύμφωνα με ανακοίνωση της Δ/νσης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του
ΥΠΑΑΤ

Οι αριθμοί σήμανσης (ήδη καταχωρημένων και καινούργιων που θα προκύψουν από τυχόν αναθεώρηση αριθμών σήμανσης) καταχωρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης υλοποίησης της Δράσης 10.1.09 εδώ μέχρι την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021.