Αυτόχθονες φυλές | Δράση 10.1.09: Πληρωμή ενισχύσεων – Ενστάσεις έως 2/6

Αυτόχθονες φυλές | Δράση 10.1.09: Πληρωμή ενισχύσεων – Ενστάσεις έως 2/6

Σε εξέλιξη βρίσκεται η καταβολή των ενισχύσεων (1η εκκαθάριση) στους ενταγμένους παραγωγούς της 1ης πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε περίπου 2 εκατ. € και αφορά σε 591 δικαιούχους.

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου εδώ.

Ενστάσεις

Οι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα υποβολής έντασης κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής εκκαθάρισης έως τις 2 Ιουνίου 2021, ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών.