Δακοκτονία: Αίτημα για 957 προσλήψεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Δακοκτονία: Αίτημα για 957 προσλήψεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Την πρόσληψη 957 ατόμων για τη στήριξη του προγράμματος δακοκτονίας, εν όψει της νέα περιόδου, ζητεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τα υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών.

Το αίτημα αφορά στην πρόσληψη:

  • για 6,5 μήνες 209 γεωπόνων, ή ελλείψει αυτών κατά σειρά, τεχνολόγων φυτικής παραγωγής, Θερμοκηπιακών καλλιεργειών, ανθοκομίας και Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
  • για 34 ημερομίσθια ανά άτομο, για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών 334 εργατοτεχνητών
  • για 60 ημερομίσθια ανά άτομο, για διάστημα 6,5 μηνών, 414 εργατοτεχνητών.

Το ύψος της δαπάνης που θα προκύψει για την πρόσληψη του αιτουμένου προσωπικού, ανέρχεται περίπου στο ποσό των 3 εκατ. €.