Διαδικτυακή έρευνα για τη χρήση λιπασμάτων βιολογικής προέλευσης

Διαδικτυακή έρευνα για τη χρήση λιπασμάτων βιολογικής προέλευσης

Τα περισσότερα από τα παραγόμενα προϊόντα λιπασμάτων βασίζονται σε ορυκτούς πόρους, οι οποίοι είναι περιορισμένοι. Μια πολλά υποσχόμενη πρακτική είναι η χρήση λιπασμάτων βιολογικής προέλευσης.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ιδιοκτητών Γης, η DLV (United Experts) και το Πανεπιστήμιο της Γάνδης ξεκινούν μια έρευνα για να αξιολογήσουν την πρόθεση (από οικονομικής και ψυχολογικής πλευράς) για τα λιπάσματα βιολογικής προέλευσης και να προσδιορίσουν τις αγοραστικές προτιμήσεις καθώς και για τη διερεύνηση καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων.

Η έρευνα διατίθεται στην ελληνική γλώσσα και απευθύνεται σε παραγωγούς και συμβούλους για γεωργικές δραστηριότητες. Η άποψη των συμμετεχόντων θα συμβάλλει στον καλύτερο σχεδιασμό στρατηγικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της χρήσης λιπασμάτων βιολογικής προέλευσης.

Λάβετε μέρος στο ερωτηματολόγιο εδώ.