Δηλώσεις παραγωγής οίνου, επεξεργασίας, εμπορίας: Μέχρι τέλη Ιανουαρίου η δυνατότητα διορθώσεων

Δηλώσεις παραγωγής οίνου, επεξεργασίας, εμπορίας: Μέχρι τέλη Ιανουαρίου η δυνατότητα διορθώσεων

Μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2019 θα μπορούν να πραγματοποιήθουν διορθώσεις στις δηλώσεις Εμπορίας, Επεξεργασίας και μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2019 στις δηλώσεις Παραγωγής, σύμφωνα με ανακοίνωση του τμήματος Αμπέλου Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών του ΥΠΑΑΤ.

Η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων παραγωγής οίνου – εμπορίας ή /και επεξεργασίας και αποθεμάτων οίνου εφαρμόζεται για πρώτη φορά την τρέχουσα αμπελοοινική περίοδο.

Για συγκεκριμένες περιπτώσεις που αντιμετώπισαν πρόβλημα στην εισαγωγή στοιχείων στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι υπόχρεοι μπορούν να καταθέσουν έντυπες δηλώσεις στην αρμόδια ΔΑΟΚ, μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου.