Δράση 10.1.07: Πληρωμή δικαιούχων και υποβολή ενστάσεων

Πραγματοποιήθηκε χθες η καταβολή σε  820 ενταγμένους παραγωγούς, της ενίσχυσης εκκαθάρισης στο 100% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης  του έτους αιτήσεων 2019 της Δράσης 10.1.07 « Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες», σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου εδώ.

Οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή, έως και την Πέμπτη 7 Μαΐου 2020, ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών.