αλογα

Δράση 10.1.09: Καταχώρηση αριθμών σήμανσης ίππων

Από αύριο Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020 μέχρι και την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020 θα είναι ανοικτό το Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ για την καταχώρηση του αριθμού σήμανσης όλων των ενταγμένων ίππων στη Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ οι ενταγμένοι με ιπποειδή της 1ης και 2ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09, οφείλουν να καταχωρήσουν τον αριθμό σήμανσης ΌΛΩΝ των ενταγμένων (ήδη καταχωρημένων και καινούργιων που θα προκύψουν από τυχόν αναθεώρηση αριθμών σήμανσης) ίππων τους στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης εφαρμογής θα πρέπει να επιλεγεί η εντολή της «αντιγραφής» ώστε να μεταφερθούν οι αριθμοί ενωτίων που καταχωρήθηκαν την προηγούμενη χρονιά και να διευκολυνθεί η εκ νέου καταχώρηση των ήδη καταγεγραμμένων ίππων με αριθμό σήμανσης από το προηγούμενο έτος.

Επισημαίνεται ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στον αριθμό των ζώων με σήμανση όπου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των ζώων
του Τεχνικού δελτίου.